Efter flere konstruktive dialoger, hvor der blev forventningsafstemt mellem Slipstrøm og Husby Efterskoles forstander og viceforstander, blev det aftalt, at Slipstrøm skulle facilitere et omfattende serviceeftersyn med fokus på at skabe en fælles strategisk retning for skolen. I denne proces kigges der blandt andet på skolens mission, vision, værdier og profilfag.