Services

Et unikt udviklingssamarbejde for efterskoler og højskoler

I Slipstrøm tror vi ikke på hurtige, generiske løsninger og overfladisk envejskommunikation. Vi tror på, at de bedste og mest vedvarende resultater opnåes når folk med forskellige kompetencer vælger at samarbejde for at spille hinanden stærkere.

Vores kompetencer ligger i at sætte fokus på og genoprette balancen mellem ledelse og det faglige, ved at skabe mere effektive, bærerdygtige og sammenhængene organisationer.

Vi er ikke interesserede i at sælge en færdig løsning, men et samarbejde, hvor løsningen på skolens udfordringer findes i samarbejde mellem ledelsen, lærerne, bestyrelsen, eleverne og Slipstrøm.

I Slipstrøm spiller vi også hinanden stærkere, og et samarbejde med Slipstrøm er et samarbejde med hele teamet. Vi bringer en stor vifte af kompetencer inden for ledelse, organisationsudvikling, elev-, forældre- og medarbejderundersøgelser, datadrevene analyser og faglig sparring. Disse bringes i spil i øjenhøjde, når udviklingssamarbejdet mellem ledelse, medarbejdere, elever, forældre, bestyrelse, eventuelt nærsamfund og Slipstrøm pågår.

Slipstrøms kompetencer

Ledelsessparring

Ledelsesworkshops
Strategisk Sparring
Dialog om kortsigtede og langsigtede problemstillinger
Udvikling af mission, vision og værdier

Organisationsudvikling

Elev-, medarbejder-, bestyrelses- og ledelsesworkshops
Serviceeftersyn af skoles strategi
Eksekvering og implementering

Fagudvikling

Udvikling af linje- og profilfag
Seminarer og workshops mellem elever og lærere
Implementering af løsningsforslag på udfordringer

Tilfredshedsundersøgelser

Skolespecifikke undersøgelser, som
udformes i samarbejde med skolen
Kontinuerlige og fokuserede undersøgelser
Datadrevne analyser af undersøgelser
Relevante og brugbare præsentationer af resultater

Et samarbejde på tværs af organisationen

For at gode hensigter og ideer kan blive til konkret udvikling og forandring mener vi, at inddragelse af alle skolens interessenter er afgørende. Derfor arbejder vi både med ledelsesworkshops, medarbejder- og/eller elevworkshops samt tilfredshedmålinger af ansatte, elever og forældre. Denne tværorganisatoriske proces øger muligheden for reel udvikling og gode resultater. Da en organisation ikke kan reduceres til enkelte individer, er det derfor vigtigt at hele organisationen arbejder i samme retning og mod samme mål.

Herunder er Slipstrøms løsning simpelt illustreret. Dette er ikke en generisk løsningsmodel, men en illustration af en operationel arbejdsmodel, som har til formål at binde hele organisationen sammen i projektet.

Arbejdsproces