ØGET AKTIVITET – ØGET OMSÆTNING

“Det er lettere, når man ligger i slipstrømmen”

FOR EFTERSKOLER & HØJSKOLER

Services

Slipstrøm LEARNING sikrer fuld kapacitetsudnyttelse for efter- og højskoler. Med en masse faste omkostninger bestemmer mængden af variable indtægter, hvorvidt et skoleår har været en økonomisk succes eller ej.
Gennem nøje tilrettelagte undersøgelser og analyser, rådgivning og strategi- og kommunikationsudvikling forbedrer Slipstrøm markant skolernes chance for at sikre fuld udnyttelse af deres kapaciteter. Herunder kan du mere uddybende se, hvad vi tilbyder.
rådgivning slipstrøm learning flere elever på efterskoler og højskoler skoler rådgivning om fuld kapacitetsudnyttelse

UNDERSØGELSE, ANALYSE & IDÉGENERERING

En opdateret målrettet identitet og strategi, samt ikke mindst en efterfølgende eksekvering, er erfaringsmæssigt noget, der ofte ikke kommer højest på skolernes dagsorden. Det at sætte retning og mål, og efterfølgende bevæge sig i den ønskede retning, er imidlertid altafgørende for at nå skolens strategiske mål. Elever og forældre ønsker klare koncepter, profiler og oplevelser, og samtidigt ønsker skolen at tiltrække en særlig elevprofil.
Gennem grundige analyser, der engagerer både medarbejdere, elever og andre interessenter, hjælper Slipstrøm med afklaring og strømlining af skolens identitet og koncept.
KONTAKT SLIPSTRØM
slipstrøm learning strategisk udvikling efterskoler højskoler fuld kapacitetsudnyttelse kapacitet elever tiltræk
rådgivning slipstrøm learning flere elever på efterskoler og højskoler skoler rådgivning om fuld kapacitetsudnyttelse

RÅDGIVNING

Slipstrøms kunder fokuserer på deres kerneaktiviteter, der primært omfatter pædagogisk, fagfaglig udvikling og oplevelser for elever. Selv med et klart koncept kan det imidlertid være problematisk at få ført budskabet ud og ramme den rette målgruppe – og ofte kan det have katastrofale konsekvenser for skolernes fremtid. 
Slipstrøm rådgiver og bistår i udviklingen af handlingsplaner med henblik på at maksimere udnyttelsen af skolernes ressourcer og dermed målrette dennes evne til at fremstå klart, tydeligt og mere iøjnefaldende overfor de ønskede målgrupper.
KONTAKT SLIPSTRØM

STRATEGI- & KOMMUNIKATIONSUDVIKLING

Vi ved, at selv de bedste ideer og koncepter har det svært, hvis ikke der sikres en løbende markedsføring. Vores kunder har et markant behov for at sikre en løbende tilgang af nye elever, og en stærk og differentieret markedsførings- og brandingindsats er en forudsætning for at sikre fuld kapacitetsudnyttelse og effektivitet.
Slipstrøm bistår med udvikling og rådgivning indenfor strategi- og kommunikationsudvikling, innovative  markedsføringstiltag og fokuseret brandformidling. Indsatsen og samarbejdet kan gøre forskellen mellem et kritisk lavt og et tilfredsstillende højt elevtal, ligesom skolen kan tillade en mere selektiv rekrutteringsstrategi.
KONTAKT SLIPSTRØM
slipstrøm learning markedsføring fuld kapacitetsudnyttelse på efterskoler og højskoler flere elever
slipstrøm learning kommunikation facebook instagram skolebesøg præsentation fuld kapacitet fuld skole efterskole højskole konceptudvikling strategisk udvikling rådgivning

EKSEKVERING

Selv med gode intentioner og klare koncepter, kan det være en stor udfordring at sikre, at kommunikationen kommer ud til målgruppen, og giver det ønskede resultat.
Derfor tilbyder Slipstrøm hjælp til eksekvering af skolens nyudviklede strategier og handlingsplaner. Igennem multimedial kommunikation og sikring af diverse kommunikative platforme kan skolen lykkes med at udnytte dets potentiale optimalt og derved sikre en større kapacitetsudnyttelse.
Derudover rådgiver Slipstrøm ift. udvikling og placering af bl.a. historier til diverse medier og præsentationer af den enkelte skole ift. messer, kampagner m.v.
KONTAKT SLIPSTRØM